Navigatie Menu+

Partners

logo-abri

De stichting ABRI heeft als doelstelling: het ondernemen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers en verwanten. 

Wij beschikken over zelfstandige huisvesting in gebouw “De Hoek” in Almere Stad. ABRI wordt gesubsidieerd door de gemeente Almere. Door giften van particulieren, sponsoren en fondsen kunnen wij onze activiteiten blijven organiseren.


Triade_Logo_CMYK
Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. We bieden beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.


de-schoor-logo-nieuw
De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het speelzaalwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!