Navigatie Menu+

Activiteiten

RGB-computerclub

 

De RGB-computerclub (staat voor RoodGroenBlauw) is bestemd voor mensen met een verstandelijke handicap. Elke 4e vrijdagavond van de maand komen de computerclubleden bij elkaar. De enthousiaste vrijwilligers van de RGB-computerclub begeleiden de leden individueel. Zij kunnen terecht met hun vragen op het gebied van spelletjes, zoeken naar informatie op het net en het internet gebruik. Recentelijk hebben wij alle computers kunnen vervangen door bijdragen van diverse fondsen. Er zijn 15 computers beschikbaar. In de pauze drinken wij altijd iets met elkaar. De club bestaat al vanaf 1998.

Waar:
Gebouw ‘Leger des Heils’
Pianoweg 117
Almere-Muziekwijk

2012-10-19-21.01.16-300x225

Wanneer:  Elke 4e vrijdag van de maand
Hoe laat: 19:30 – 21:00 uur
Kosten: € 40,00 per jaar
Inlichtingen: Zie Contactpagina


Politiek panel G-Kracht

 

Het G-Kracht politiek panel, is geïnstalleerd op 14 mei 2009 door Annemarie Jorritsma. Het panel bestaat uit 10 leden met een verstandelijke en/of een lichamelijke handicap. Zij zijn afkomstig uit diverse woon- en werksituaties. Wij verdiepen ons in de plaatselijke politiek. En praten met anderen over onderwerpen die ons aangaan. Wij vragen aandacht voor: veiligheid in de ruimste zin van het woord, toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels en de horeca, leesbaarheid van informatie, vrije tijd, leren, wonen en werk. Wij geven gastlessen en zetten ervaringsdeskundigheid in bij diverse bijeenkomsten lokaal maar ook landelijk. Het VN verdrag is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De komende jaren zal de invoering van dit verdrag één van onze belangrijke speerpunten zijn.

Waar:
Gebouw ‘De Hoek’ , Wagenmakerbaan 51, Almere Stad

Wanneer:
Elke 1e donderdagavond van de maand

Hoe laat: 19:30 – 20:45 uur

Kosten: Geen

Website: Stichting ABRI G-Kracht


Sporten is super cool

 

Actief zijn en sociale contacten maken het leven leuker. Ze geven je energie en voldoening. Daarom heeft Triade er veel aandacht voor. Cliënten kunnen zich bij reguliere activiteiten aansluiten of meedoen met activiteiten in de wijk of bij verenigingen. De een heeft daar een vrijwilliger bij nodig. En de ander kan juist als vrijwilliger aan de slag. Triade zoekt voortdurend de samenwerking met verenigingen en organisaties op om deelname van cliënten aan vrijetijdsbesteding en evenementen te stimuleren. Projecten als “Sporten is Super Cool” en jaarlijkse evenementen als het Muziekfestival, de Burendag, Nldoet, Turf, Challenge, Prokkel, Paasviering en Kerstviering. Meedoen & Sport ondersteunt de mensen te ontdekken welke sporten en activiteiten er te doen zijn zodat hij zich beter kan ontwikkelen en meer zichzelf kan zijn. Dát maakt het leven waardevol Onze expertise is het verbinden van vraag en aanbod.

Voor meer informatie over Meedoen en sport: Klik hier of neem contact op met onze afdeling Meedoen & Sport:

Waar: Almeerse Schaatsvereniging, Competitieweg 5
Wanneer:     n.v.t.
Hoe laat:   n.v.t.
Kosten:  n.v.t.
Website: meedoen en sport


Freeweelers 16+ Vakantie

 

Sinds 2001 organiseert Stichting ABRI ieder jaar een vakantieweek voor verstandelijk gehandicapten. Tijdens de vakantieweek worden er allerlei sportieve activiteiten ondernomen. Ook gaan wij altijd een dagje weg. Wij koken en eten met elkaar en er is ook altijd een BBQ als het weer mee zit. Met elkaar bepalen wat wij die week verder doen er is ruimte om met een klein groepje op stap te gaan. De Bonte avond is altijd het hoogtepunt van de week ter afsluiting van deze week. Wij werken met vrijwilligers het streven is 1 vrijwilliger op 2 vakantiegangers.
Waar: wisselend
Wanneer: wisselend 7 dagen
Hoe laat: N.V.T.
Kosten: ongeveer € 500,00 alles inbegrepen
Website: N.V.T.


Time-Out discofeesten

 

De discofeesten bij café Men At Work zijn een groot succes. Dj’s Final-E en T-Bone zijn onze vaste plaatjes-draaiers. De organisatie is in handen van Stichting ABRI.

Over Timers en Outers

Time-Out wil de kloof tussen gehandicapte en niet-gehandicapte jongvolwassenen verkleinen. Dat doen wij door een situatie te scheppen waarin het mogelijk is om in kleine groepjes contacten te leggen. Daarnaast wil Time-Out niet-gehandicapte jongeren (Outers) de kans geven om kennis te maken met de Timers om zo hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten. De nadruk ligt op het wederzijds contact en respect, niet op de handicap. De activiteiten die georganiseerd worden, gaan uit van wederzijdse interesses.

Voor wie: Timers en Outers vanaf 16 jaar.

Wanneer: Elke 2e vrijdag van de maand, van 19:30 – 22:30 uur.

Waar; Café Men At Work, Grote Markt 141-145, Almere Stad

Kosten: € 5,00 inclusief drankje

Inlichtingen

Stichting ABRI. Zie Contactpagina